การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

ทั้งเงินฝาก / ชำระหนี้ / จ่ายกองทุนสวัสดิการ / ซื้อหุ้น อื่นๆ สมาชิกต้องแจ้งโอนเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรายการโอนของท่าน ท่านสามารถแจ้งด้วยการโทร 042-420750 หรือ แจ้งออนไลน์ที่ปุ่มด้านล่างนี้

Download App Download App
Download App
Download App

สมาชิกสามารถดาวน์โหลด Application ได้แล้ววันนี้

อัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์ ATM 3.25
อัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ ร้อยละ/ปี
สามัญ 6.75
สามัญสำหรับภาระค้ำประกัน 0.75
สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.75
ฉุกเฉิน 6.75
ฉุกเฉิน ATM 6.75
พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำประกัน 6.00
พิเศษเพื่อการศึกษา 6.35
พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.35
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 6.35

การเตรียมเอกสารสมัครสมาชิก

และเอกสารการกู้

  • กรอกเอกสารฟอร์มสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการทำงาน/สลิปเงินเดือน
  • เอกสารสมัครกองทุน 1
  • พร้อมชำระเงิน ณ วันที่สมัคร
Overview Image
Circle

NEWS

ประกาศ/ข่าวสาร/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การให้บริการเงินกู้

  • สำหรับข้าราชการ/ลุกจ้างประจำ
Overview Image
Circle

ติดต่อสอบถาม

Contact us

Contact Us

ลิงค์หน่วยงานภายนอก