About Us

The Tryo story

ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 บาท มีจำนวนสมาชิกครั้งแรก 235 คนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง 7 คน ดังนี้

 1. นายแพทย์บุญสม ผลดี
  2. นายแพทย์อุทัย จินดาผล
  3. นายเกรียงศักดิ์ อัถประเสริฐกุล
  4. นายพิสิษฐ์ กระแสร์
  5. นางสมหวัง สีหะไตร
  6. นายอุทิศ สมวงศ์
  7. นายเสงี่ยม พละไกร

 

อาคารสำนักงาน

ที่ตั้งเดิมอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคายในปัจจุบัน เดิมเป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ถนน หนองคาย – โพนพิสัย ต่อมาได้ย้ายสำนักงานสหกรณ์มาอยู่ศูนย์ราชการโดยตั้งอยู่บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ซึ่งย้ายพร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายหลังใหม่โดยตั้งอยู่ชั้น 3

ในปี 2542 แยกมาสร้างอาคารสำนักงานเป็นของส่วนสหกรณ์เองแต่ยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายถึงปี 2565 ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องประชุม, ห้องประธาน, ห้องผู้จัดการ และห้องเตรียมงาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 779,500 โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ จึงต้องตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี และมีการปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 155,900 บาท ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี

ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่สำนักงานใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เลขที่ 919 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 จนถึงปัจจุบัน ชื่ออาคารรัตนนาคา เปรียบเสมือนพญานาคโอบล้อมแก้วอัญมณีที่มีค่ายิ่งเพื่อรักษาเงินทองของสมาชิกให้มีความมั่นคงและเจริญงอกงาม ลักษณะอาคาร 3 ชั้น แบบโมเดิร์นหรือแบบอนุรักษ์หนองคาย (แบบพญานาค) ประกอบด้วย ห้องบริการสมาชิก, ห้องรับรองสมาชิก, ห้องรับรองกรรมการ, ห้องสมาคมสหกรณ์, ห้องประชุม, ห้องประธาน, ห้องผู้จัดการ, ห้องรองผู้จัดการ, ห้องบัญชี และห้องอาหาร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 44,900,000 บาท  โดยถือเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์

สหกรณ์ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าและมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567  มีสมาชิกทั้งสิ้น 3,698 คน มีเงินทุนดำเนินการทั้งสิ้น 4,283 ล้านบาท มีการบริหารงานโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด หลายประการ เช่น ส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร ส่งเสริมช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก รับฝากเงินสมาชิก จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ดำเนินการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ให้สวัสดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ตลอดจนสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิก ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะบุคคล เรียกว่า “คณะกรรมการดำเนินการ” และมีฝ่ายปฏิบัติการ คือ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ รวมถึงผู้ตรวจสอบกิจการด้วย คณะกรรมการดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี การตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสมาชิกทุกคน เช่น การกำหนดวงเงินกู้ รวมถึงการบริหารหุ้น เงินฝาก เงินกู้ และการบริหารเงินกู้สมาชิกให้สมดุล การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น การบริหารและดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ในช่วงปี พ.ศ. 2566 ถือว่ามีทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีสภาพความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีสภาพคล่องที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยทุนภายในของสมาชิกหรือสหกรณ์เอง ด้วยความเชื่อมั่นจากสมาชิกของเรา สหกรณ์อื่น หรือสถาบันการเงินนำเงินมาฝาก ทำให้สหกรณ์สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมดูแลสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิก ด้วยทุนภายในของสมาชิกเอง และมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระของสหกรณ์ ด้วยความมีวินัยทางด้านการเงินและการจัดการ ทำให้เรายังคงสามารถจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

ประวัติสหกรณ์
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ ปี พ.ศ.
1. นายแพทย์บุญสม ผลดี 2522 – 2523
2. นายเกรียงศักดิ์ อัถประเสริฐกุล 2523 – 2545
3. นายฤทธิ์เดช คำแพงศรี 2546 – 2549
4. นายมะณู บุญศรีมณีชัย 2550 – 2553
5. นายพัฒนภูมิ อินทรวิเชียร 2554 – 2554
6. นายเฉลิมชัย โกนากัน 2555 – 2556
7. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย 2557 – 2560
8. นายสมพร เจือจันทึก 2561 – 2562
9. ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย 2563 – 2565
10. นายสมพร เจือจันทึก 2566 – ปัจจุบัน
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ปี พ.ศ.
1. นางฉวีวรรณ เพ็ชรรัตน์ 2522 – 2530
2. นางวริยา(หวาน) พรหมนา 2531 – 2560
3. นางกนกนันห์ จงเทียมเท่า 2560 – ปัจจุบัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหาก ท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า